keurmerk
Betrouwbaar Keurmerkbetrouwbaar keurmerk


De webshops die ons keurmerk mogen dragen voldoen aan een aantal voorwaarden.
Dit heeft als doel om nepwinkels, mensen die bewust niets leveren en oplichters te filteren.
Onze website ziet er niet gelikt uit maar controleert wel streng op meerdere eisen.

Contact : info@betrouwbaarkeurmerk.nl

1.  Er is gecontroleerd of de online winkel daadwerkelijk levert aan de hand van hun inkoop en daadwerkelijke voorraad. Het doel van de webwinkel is leveren op korte termijn. 

2. De webwinkel is traceerbaar,  makkelijk te contacteren en de eigenaar is  niet onvindbaar.
    Waar het bedrijf gevestigd is klopt en telefoonnummer is gekoppeld aan hun bedrijf en hun website staat bij Stichting domein registratie op hun naam

3. Ze hebben een verzekering afgesloten voor hun voorraad voor brand, diefstal en aansprakelijkheid. Zo kan een ongeluk voor dit bedrijf niet een ongeluk worden voor de klant

4. Er staat voor toewijzing en afhandeling eerste terechte klachten een borg gereserveerd.

5. De betalingmoraal bij hun eigen leveranciers is correct te noemen ( binnen 30 dagen ). Dit betekend dat ze geen oplopende schulden hebben en kans op faillisement is klein

 6. Er kan altijd iets misgaan met een bestelling. Een klant kan altijd ontevreden zijn. Een mens kan een fout maken.
Maar het doel van een webwinkel mag niet zijn een klant op te lichten.